Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt. Wij nemen uw privacy serieus en streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 1. Verzameling van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via formulieren op onze website.

 1. Gebruik van persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken.
 • Het verstrekken van de door u gevraagde informatie of diensten.
 • Het verbeteren van onze website en diensten op basis van uw feedback.
 • Het versturen van periodieke e-mails met relevante updates en informatie (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven).
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en eigendommen.

 

 1. Bescherming van persoonlijke gegevens

We nemen technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. We bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 1. Delen van persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel exploiteren aan derden zonder uw toestemming.

 1. Cookies en trackingtechnologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 1. Uw rechten

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact met ons op via [contactgegevens] om deze rechten uit te oefenen.

 1. Datalekken

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en nemen maatregelen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik. Desondanks kan er, ondanks onze inspanningen, een datalek optreden. Een datalek is een situatie waarin persoonlijke gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden vrijgegeven, geopend, geïnspecteerd, gekopieerd of verloren, zonder uw toestemming.

Als we een datalek ontdekken dat van invloed kan zijn op uw persoonlijke gegevens, zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om het incident te onderzoeken, te beoordelen en te verhelpen. We zullen ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen om relevante autoriteiten en betrokkenen op de hoogte te stellen van het datalek, zoals vereist door toepasselijke wetgeving.

In het geval van een datalek zullen we:

 • Het incident onmiddellijk onderzoeken en passende maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen.
 • De relevante autoriteiten op de hoogte stellen en voldoen aan wettelijke meldingsverplichtingen.
 • U op de hoogte stellen van het datalek als uw persoonlijke gegevens zijn getroffen en er een aanzienlijk risico bestaat voor uw rechten en vrijheden.

We streven ernaar om datalekken te voorkomen, maar als er zich een voordoet, zullen we alles in het werk stellen om de impact ervan te minimaliseren en transparant te communiceren over de situatie.

 1.  Contact opnemen

Als u een datalek vermoedt of vragen heeft over onze aanpak van gegevensbeveiliging, neem dan onmiddellijk contact met ons op via privacy@vakantiemelding.nl. We zijn toegewijd aan het waarborgen van de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens en zullen al uw zorgen serieus nemen.